เศรษฐศาสตร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กางแผนตรวจธุรกิจเสี่ยง “นอมินี” ปี 66

เศรษฐศาสตร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย แผน ปี66 ตรวจนอมินี 3 กลุ่มเสี่ยง ท่องเที่ยว อสังหา โรงแรม ใน 9 จังหวัดท่องเที่ยว และกรุงเทพ

ป้องกันคนไทยช่วยเหลือต่างด้าวเลี่ยงกฎหมาย ส่วนผลตรวจที่ผ่านมา พบเข้าข่ายเพียบ ส่งดีเอสไอสอบเชิงลึก และดำเนินคดีแล้ว 66 ราย

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 66 กรมจะเดินหน้าตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นที่อาจมีลักษณะนอมินี อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรามมิให้คนไทย หรือนิติบุคคลไทยมีการกระทำในลักษณะให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจ หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) เพื่อให้คนต่างด้าวหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนการดำเนินการภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะตรวจสอบ จะเป็นนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง 161 ราย, ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และถือครองอสังหาริมทรัพย์ 123 ราย และธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 41 ราย รวม 325 ราย ในพื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และกรุงเทพฯ สำหรับกรุงเทพฯ จะเน้นตรวจสอบธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก เป็นต้น ในย่านเยาวราชและเขตห้วยขวาง ที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องกลุ่มทุนจีนเข้ามาประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี

“การตรวจสอบนิติบุคคล ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ กรมได้ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการท่องเที่ยว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรมที่ดิน กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยมีการประสานข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 58”

เศรษฐศาสตร์ มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม :  นักเศรษฐศาสตร์ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจจีนในปีนี้