เด็ก

อิสราเอลพบเด็กป่วย ‘โปลิโอ’ เพิ่ม 3 ราย

กระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอล รายงานการตรวจพบเด็กติดเชื้อไวรัสโปลิโอระหว่างการสอบสวนทางระบาดวิทยา จำนวน 3 ราย

หลังจากเด็กชายวัย 8 ปี ทางตอนเหนือของประเทศ มีผลตรวจโรคโปลิโอเป็นบวกเมื่อต้นสัปดาห์นี้รายงานระบุว่าปัจจุบันเด็กทั้งสามราย ซึ่งถูกจัดเป็นผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กชายข้างต้น ไม่ได้แสดงอาการทางคลินิกของโรคโปลิโออนึ่ง อิสราเอลตรวจพบการระบาดของโรคโปลิโอจากกลุ่มผู้ติดเชื้อ 9 ราย เมื่อเดือนมีนาคม 2022 ซึ่งนำสู่การรณรงค์แจกวัคซีนป้องกันโรคเป็นวงกว้างแก่ประชาชนอายุไม่เกิน 17 ปีต่อมากระทรวงฯ

เด็ก

ประกาศว่าการระบาดของโรคโปลิโอในอิสราเอลยุติลงแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 ทว่ามีการค้นพบเชื้อไวรัสโปลิโอในระบบน้ำเสียทั่วประเทศในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากระทรวงฯ เสริมว่าปัจจุบันมีเด็กในอิสราเอลที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอมากกว่า 150,000 คน

แนะนำข่าวเด็กเพิ่มเติม : พัฒนาการเด็กวัยหัดเดินเตาะแตะ ที่พ่อแม่ต้องรู้